หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

den

อาจารย์เกษม พรมรินทร์
ตำเเหน่ง : หัวหน้าสาขา
โทร : 081-4796635
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Den

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น คอกพิมาย
ตำเเหน่ง : ประธานหลักสูตร  
โทร : 086-8696995
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ekbodee

อาจารย์เอกบดี เมืองกลาง
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : 084-9598494
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Preecha

อาจารย์ปรีชา สมหวัง
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : 098-1295958
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suchada

อาจารย์กฤษฏา  ทาสันเทียะ
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : 089-1898073
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 bell

นางสาวสุชาดา เทศกา
ตำเเหน่ง : ธุรการประจำสาขา
โทร : 063-4695748
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวิษณุ   เงินไทย
ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสาขา
โทร : 088-7263129
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.