หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

บุคลากร

บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

den

อาจารย์เกษม พรมรินทร์
ตำเเหน่ง : หัวหน้าสาขา
โทร : 081-4796635
email :

 Den

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น คอกพิมาย
ตำเเหน่ง : ประธานหลักสูตร  
โทร : 086-8696995
email :

 

kanya 

ดร.กันญา  โกสุมภ์
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : -
email : 

Ekbodee

อาจารย์เอกบดี เมืองกลาง
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : 084-9598494
email :

 Preecha

อาจารย์ปรีชา สมหวัง
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : 098-1295958
email :

Suchada

อาจารย์กฤษฏา  ทาสันเทียะ
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
โทร : 089-1898073
email : 

 

 nat

นายณัฐพงษ์  แทนกลาง
ตำเเหน่ง : ธุรการประจำสาขา
โทร : 093-3292012
email : 

 

นายวิษณุ   เงินไทย
ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสาขา
โทร : 088-7263129
email :